Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Welkom op mijn website. Ik ben Annemarie Kesseling en ik organiseer wandelingen waarbij fotografie en natuurbeleving centraal staan.

Ik verzamel via deze website persoonsgegevens. Ik ga daar zorgvuldig mee om en houdt mij aan de regelgeving omtrent persoonsgegevens zoals onder andere geregeld in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Doel

Ik verzamel persoonsgegevens voor

  1. Contact opnemen: Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met mij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Informeren: Uw gegevens worden verzameld om u te informeren over activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

Ontvangers

Naam provider: Mijn e-mail wordt gehost bij Antagonist. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

De e-mails worden doorgestuurd naar mijn g-mail e-mailadres, dat gehost wordt bij Google. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails dus ook opgeslagen op de servers van Google.

Host website: De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die u achterlaat op mijn website zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

 

Opslag

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door mij, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Indien u contact met mij opneemt via e-mail, dan worden uw gegevens opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

Beveiliging

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met mijn website privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van mij ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Rechten

Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij mij vastgelegd en bewaard worden. Dit kan per e-mail of telefonisch. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn deze veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door mij.

Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij mij vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omga. Dit kan via het contactformulier op de website of via de website van de autoriteit persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat ik uw gegevens gebruik? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via contactformulier onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ik de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met mij, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Ik behoud mij het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van mijzelf te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Annemarie Kesseling

info@miepsan.nl